Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Promujemy i upowszechnimy rolę projektowania we współczesnym świecie.

Historia

Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych istnieje od 1963 roku. Ma już zatem ponad 50 lat i jest jedyną organizacją skupiającą projektantów wzornictwa w Polsce. Powstało z inicjatywy projektantów warszawskich i krakowskich. Skupia profesjonalistów w dziedzinie projektowania z wielu ośrodków w Polsce. W latach 1965-2011 było członkiem ICSID – International Council of…

Członkowie

Zarząd Prezes Zarządu: Mikołaj Wierszyłłowski Wiceprezes Zarządu: Ewa GołębiowskaSekretarz: Maciej StefańskiSkarbnik: Jakub MarzochCzłonek Zarządu: Daniel Zieliński Członek Zarządu: Ewa HillerCzłonek Zarządu: Małgorzata Ratajczak Członkowie honorowi Bartoszewska Joanna Borkowska – Larysz BarbaraDobrowolska Sylwia Filipiak Jadwiga Gedliczka Adam Góral Elżbieta Kolanowski Jan Otręba Ryszard Popek Jacek Słowikowski Jerzy Wodnicki Adam Wróblewski Andrzej Jan…

Misja

Promujemy dobrych projektantów i dobre wzornictwo. Lobbujemy na rzecz wzornictwa. Doradzamy instytucjom publicznym. Współpracujemy z uczelniami kształcącymi projektantów i z ośrodkami wspierania wzornictwa. Organizujemy konferencje dotyczące problematyki wzornictwa. Informujemy przedsiębiorców jak współpracować z projektantem. Konsultujemy warunki konkursów projektowych. Uczestniczymy w sądach konkursowych. Wspieramy wartościowe inicjatywy na rzecz wzornictwa. Radzimy projektantom…

O nas

Zrzeszamy projektantów form przemysłowych.

Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych istnieje od 1963 roku. Skupia ok. 100 członków, profesjonalistów w dziedzinie projektowania z głównych ośrodków w Polsce. Jest członkiem BEDA – Bureau of European Design Associations (od 2005 r.). W latach 1964- 2011 należało do ICSID – International Council of Societies of Industrial Design.

Cele i sposoby działania

Zrzeszanie projektantów form przemysłowych dla promowania i upowszechniania roli projektowania form przemysłowych w środowiskach reprezentujących: działalność badawczo-rozwojową, zarządzanie, wytwórczość, marketing oraz przedstawicieli konsumentów.

Dbałość o wysoki poziom twórczy i etyczny projektantów form przemysłowych, celem zapewnienia właściwego udziału tej dziedziny w kształtowaniu kultury materialnej kraju w warunkach gospodarki rynkowej.

Opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących praktyki zawodowej oraz uregulowań prawnych związanych z ochroną zawodu.

Współpracujemy z
Podtytuł sekcji

Ostatnie aktualności