SPFP – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Menu pomocnicze

Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Istnieje od 1963 roku i skupia profesjonalistów w dziedzinie projektowania O NAS

AKTUALNOŚCI

SILESIA BAZAAR Dizajn

Już 18 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędą się drugie targi niezależnego dizajnu SILESIA BAZAAR Dizajn. Na odwiedzających czekać będą stoiska polskich firm i projektantów, a także ciekawe spotkania. Nasze stowarzyszenie z przyjemnością objęło patronatem to wydarzenie, w imieniu organizatora zapraszamy do Katowic.

Nowy Zarząd Stowarzyszenia

2 lipca 2016 r. odbyło się Walne Zebranie SPFP, na którym między innymi wybrano Zarząd SPFP na nową kadencję 2016-2019. Prezesem została kol. Bogumiła Jung, wce-prezesem – kol. Michał Stefanowski, sekretarzem generalnym – kol. Mikołaj Wierszyłłowski, funkcję skarbnika powierzono kol. Maciejowi Stefańskiemu, a pozostali członkowie Zarządu są koledzy: Marek Adamczewski, Wojciech Małolepszy i Daniel Zieliński.

Konferencja wzornictwa “Porozumienie”

Kluczowe cele wydarzenia to otwarcie płaszczyzny do dyskusji o roli, jaką odgrywa design we współczesnej gospodarce oraz umożliwienie nawiązania kontaktów biznesowych naszych absolwentów z przedstawicielami organizacji gospodarczych.

Informacja o trybie przyjmowania nowych członków do naszego stowarzyszenia

Członkami SPFP mogą być projektanci form przemysłowych, dla których twórczość w tej dziedzinie stanowi podstawę działalności, przestrzegający zasad sformułowanych w Kodeksie Postępowania Projektanta, oraz inne osoby związane zawodowo z projektowaniem form przemysłowych, które przestrzegają zasad etyki zawodowej. Do Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych można zostać przyjętym po uzyskaniu rekomendacji członka Zarządu SPFP, który zgłasza Kandydata/tkę Walnemu … więcej