Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Projektowe istnieje od 1963 roku. Skupia ok. 100 członków, profesjonalistów w dziedzinie projektowania z głównych ośrodków w Polsce. Jest członkiem BEDA – Bureau of European Design Associations (od 2005 r.). W latach 1964- 2011 należało do ICSID – International Council of Societies of Industrial Design.

Cele i działania

Stowarzyszenie Projektowe

Zrzeszanie projektantów form przemysłowych dla promowania i upowszechniania roli projektowania form przemysłowych w środowiskach reprezentujących: działalność badawczo-rozwojową, zarządzanie, wytwórczość, marketing oraz przedstawicieli konsumentów.

Dbałość o wysoki poziom twórczy i etyczny projektantów form przemysłowych, celem zapewnienia właściwego udziału tej dziedziny w kształtowaniu kultury materialnej kraju w warunkach gospodarki rynkowej.
cropped-spfp-favicon.png

Zrzeszanie projektantów form przemysłowych dla promowania i upowszechniania roli projektowania form przemysłowych w środowiskach reprezentujących: działalność badawczo-rozwojową, zarządzanie, wytwórczość, marketing oraz przedstawicieli konsumentów.