Opłać składkę

Dane do płatności składki członkowskiej
Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych
Bank: PKO B.P.
numer konta:
07 1020 1068 0000 1202 0073 0259
Kwota składki członkowskiej: 300 zł
W tytule płatności należy wpisać: Składka Członkowska 2024 Imię i Nazwisko.