Rozmowa: prof. dr hab. Wojciech Małolepszy / dr hab. Daniel Zieliński

prof. dr hab. Wojciech Małolepszy

Specjalizuje się w projektowaniu aparatury medycznej, urządzeń elektronicznych, sprzętu gospodarstwa domowego i wyrobów z tworzyw sztucznych. Od 1980 związany z Wydziałem Wzornictwa ASP w Warszawie. Uczy także na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Spośród wyróżnień, które zdobyły jego projekty, najbardziej ceni sobie Nagrodę Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Dobry Wzór. Od 2001 prowadzi pracownię novo projekt.

dr hab. Daniel Zieliński

Projektant produktu, specjalizuje się w projektowaniu urządzeń elektronicznych. Pracuje na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie jako niezależny projektant (freelancer) i artysta. Pod koniec XX wieku powołał do życia fikcyjną instytucję OBMS – jednoosobowy Ośrodek Badania Mediów Sztuki. Powstające w nim obiekty są narzędziami do studiów nad warsztatowymi problemami sztuki osadzonymi w kontekście współczesnej kultury.