Rozmyślania o nostalgii. Nowe projekty często powstają w oparciu o ideały zakorzenione w przeszłości

Aleksandra Koperda

Rozmyślania o nostalgii. Nowe projekty często powstają w oparciu o ideały zakorzenione w przeszłości.