Symbiocen - inna perspektywa

Idea zrównoważonego rozwoju staje się czymś więcej niż tylko zbiorem zasad i strategii to filozoficzne podejście do zmian zachodzących w środowisku. Obszar, gdzie sztuka i filozofia łączą siły, by wyeksponować relacje pomiędzy ludźmi, innymi istotami oraz środowiskiem.

Artykuł 'Wszystko jest naturą – kosmiczny symbiocen’ kieruje naszą uwagę na symbiozę wszystkich elementów wszechświata. Pokazuje, że odpady są surowcami i katalizatorami, tworzącymi naszą cywilizację. Symbiocen – przeciwieństwo antropocenu – uświadamia, że ludzkość i jej twory są naturalną częścią większej całości. To wyzwanie do spojrzenia na świat z perspektywy symbiozy, nie oddzielając 'natury’ od 'technologii’. Przypomina, że wszystko jest częścią tej samej zmieniającej się natury, co daje szansę na wspierające się koegzystowanie.

#planeta

Wszystko jest naturą - kosmiczny symbiocen