Zostań członkiem - zgłoszenie kandydata

Wypełnij i wyślij poniższy formularz zgłoszeniowy. Na jego podstawie Twoja kandydatura zostanie przedstawiona na Walnym Zebraniu. Załącz Portfolio lub podaj dwie osoby polecające, które poprą Twoją kandydaturę. Upewnij się, że wpisane przez Ciebie osoby polecające – członkowie stowarzyszenia – faktycznie popierają Twoją kandydaturę.

  Dane osobowe

  Prosimy, podaj swoje dane. Nie udostępniamy ich innym stronom i przechowujemy je jedynie w celu przyjęcia kandydatki/a. Więcej informacji dot. przechowywania danych znajdziesz w regulaminie.

  Dane zawodowe

  Podaj dane dot. Twojej pracy zawodowej

  Osoby polecające

  Proszę podaj imiona i nazwiska dwóch członkiń/ów naszego stowarzyszenia polecających Twoją kandydaturę. Pola są wymagane jeżeli nie posiadasz Portfolio projektowego.

  Portfolio

  Dołącz portfolio w formacie pdf (max. 10 MB)

  Portfolio.pdf