Polish Design Connects

Serwis integrujący informacje nt. polskiego wzornictwa, projektantów, przedsiębiorców, badaczy, kolekcjonerów, publicystów i użytkowników. Łączy w jedną spójną całość dane, wiedzę teorię i historię dizajnu…

Stowarzyszenie Projektowe

Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia
Projektowego zrzeszającego przedstawicieli
szeroko pojętego dizajny. Portal zawiera
informacje na temat 60 letniej historii, członków,
aktualnej aktywności, oferty dla biznesu…