Let's talk about...

O historii SPFP, dizajnie i projektantach rozmawiają prezesi i prezeska naszego Stowarzyszenia, a pretekstem do spotkań stał się jubileusz 60-lecia organizacji. Michał Stefanowski, pełniący funkcję prezesa w latach 2001-2010 rozmawia z Wojciechem Wybieralskim, prezesem o najłduższym stażu, który przewodził SPFP w latach 1984-2001. Wojciech Małolepszy, prezes SPFP w latach 2010-2013 spotkał się z Danielem Zielińskim, który pełnił tę funkcję od 2019 do 2022 roku. A Bogumiła Jung, prezeska w latach 2013-2019 rozmawia z aktualnym szefem SPFP Mikołajem Wierszyłłowskim.
Talk: associate professor Wojciech Wybieralski / associate professor Michał Stefanowski
Talk: with associate professor Wojciech Małolepszy/ phd Daniel Zieliński
Talk: with associate professor Bogumiła Jung/ Mikołaj Wierszyłowski