SPFP – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Menu pomocnicze

AKTUALNOŚCI

Z wielkim smutkiem informujemy, że w lipcu 2015 r. zmarł Członek Honorowy SPFP śp. Roman Terlikowski

Był jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, do roku 1972 sprawował funkcję prezesa SPFP. Aktywny projektant, przez dekady ogromnie zaangażowany w krzewienie w Polsce wiedzy o wzornictwie. Od początku lat sześćdziesiątych zatrudniony w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, gdzie kierował Zakładem Wnętrz, a potem Zakładem Struktur Użytkowych, od roku 1980 pełnił funkcję wicedyrektora, a w latach 1983 -1990 – dyrektora IWP. Został zapamiętany Jego niezwykły dar tworzenia miejsca wielkiej pracy, przyjaźni i MOŻLIWEGO – w tamtym niemożliwym czasie…