SPFP – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Menu pomocnicze

AKTUALNOŚCI

Walne Zgromadzenie SPFP

W dniu 6 lipca 2013 roku w Warszawie Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych wybrało nowy Zarząd w składzie:

Prezes – Bogumiła Jung
Wiceprezes – Michał Stefanowski
Sekretarz generalny – Krzysztof Chróścielewski
Skarbnik – Maciej Stefański
Członek zarządu – Marek Średniawa
Członek zarządu – Daniel Zieliński
Członek zarządu – Wojciech Małolepszy