SPFP – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Menu pomocnicze

AKTUALNOŚCI

Rozstrzygnięcie drugiego etapu Konkursu.

Na posiedzeniu Sądu Konkursowego w dniu 15 kwietnia 2013 roku wybrano zespół Idee Design z Katowic do opracowania projektu końcowego.

W wyborze zwycięskiego projektu, sąd konkursowy brał pod uwagę trzy podstawowe kryteria. Oceniał jakość profesjonalną nadesłanych projektów, zgodność z założeniami opisanymi w warunkach konkursu, oraz (co najistotniejsze) wartości plastyczno-treściowe nadesłanych prac.

Projekt logo zaproponowany przez Idee, w sposób twórczy, nowoczesny i syntetyczny odnosi się do istniejącego i zakorzenionego w świadomości obywateli wzoru odznaki policyjnej (gwiazdy ośmioramiennej). Odniesienie to jest czytelne, lecz osiągnięte znaczną transformacją i uproszczeniem środków plastycznych, co pozwala na intuicyjną identyfikację logo jako znaku Policji, lecz nie stanowi konkurencji dla istniejącego, używanego w zupełnie innych sytuacjach i funkcjonującego w zupełnie innej skali wzoru odznaki.

Godło bardzo dobrze komponuje się z częścią literniczą, pozostając z nią w odpowiedniej czytelności. Plastyczne właściwości godła i części literniczej pozwalają również na ich oddzielne użycie z zachowaniem należytej czytelności i identyfikacji treściowej.

W części opracowania pokazującej możliwości użycia znaku i jego adaptacji pokazano, że znak doskonale znosi skalowanie i wymagane transformacje. Zaproponowane koncepcje użycia znaku wokół budynków komend, w ich przestrzeniach, oraz na różnego rodzaju materiałach drukowanych pozostając na etapie opracowania koncepcyjnego pokazują, że zwycięzca konkursu doskonale posługuje się warsztatem plastycznym i jest w stanie wykonać kompleksowy, pozostający w estetyce korespondującej ze specyfiką Policji projekt wszystkich elementów opracowania końcowego.

Sąd konkursowy dziękuje za udział wszystkim, zaproszonym uczestnikom i gratuluje zwycięzcy.