SPFP – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Menu pomocnicze

O Nas

Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych istnieje od 1963 roku.
Skupia ok. 100 członków, profesjonalistów w dziedzinie projektowania z głównych ośrodków w Polsce.
Jest członkiem BEDA – Bureau of European Design Associations (od 2005 r.).
W latach 1964- 2011 należało do ICSID – International Council of Societies of Industrial Design.

Cele  i sposoby działania

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

 • zrzeszanie projektantów form przemysłowych dla promowania i upowszechniania
  roli projektowania form przemysłowych w środowiskach reprezentujących:
  działalność badawczo-rozwojową, zarządzanie, wytwórczość, marketing oraz
  przedstawicieli konsumentów;
 • dbałość o wysoki poziom twórczy i etyczny projektantów form przemysłowych,
  celem zapewnienia właściwego udziału tej dziedziny w kształtowaniu kultury
  materialnej kraju w warunkach gospodarki rynkowej;
 • opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących praktyki  zawodowej
  oraz uregulowań prawnych związanych z ochroną zawodu.

Statut Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych: plik pdf (156 KB)

Nasze logotypy:  logotyp z nazwą (plik pdf)