SPFP – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Menu pomocnicze

AKTUALNOŚCI

Nowy Zarząd Stowarzyszenia

2 lipca 2016 r. odbyło się Walne Zebranie SPFP, na którym między innymi wybrano Zarząd SPFP na nową kadencję 2016-2019.
Prezesem została kol. Bogumiła Jung, wce-prezesem – kol. Michał Stefanowski, sekretarzem generalnym – kol. Mikołaj Wierszyłłowski, funkcję skarbnika powierzono kol. Maciejowi Stefańskiemu, a pozostali członkowie Zarządu są koledzy: Marek Adamczewski, Wojciech Małolepszy i Daniel Zieliński.