SPFP – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Menu pomocnicze

Kontakt

Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych (SPFP)
Zarząd Główny
ul. Myśliwiecka 8
00-459 Warszawa
tel./fax +48 22 628 16 23
spfp@spfp.org.pl

PKO BP SA VI oddział w W-wie 07 1020 1068 0000 1202 0073 0259

Rzecznik prasowy

Czesława Frejlich
czeslawa.frejlich@2plus3d.pl