SPFP – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Menu pomocnicze

AKTUALNOŚCI

Konkurs DesignEuropa Awards

Nagrody w ramach konkursu DesignEuropa Awards służą uhonorowaniu doskonałości we wzorach i zarządzania wzorami wśród właścicieli zarejestrowanych wzorów wspólnotowych (ZWW) niezależnie od tego, czy są oni osobami prawnymi, małymi czy dużymi przedsiębiorstwami.

Wzór jest kluczowym czynnikiem napędzającym innowacyjność i wzrost. Badania pokazują, że branże intensywnie korzystające ze wzorów tworzą 12% wszystkich miejsc pracy w UE i prawie 13% jej PKB. Inwestycja we wzór opłaca się: dochód firm będących właścicielami wzorów jest średnio 38% wyższy na pracownika niż firm niemających wzorów.

euipo.europa.eu