SPFP – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Menu pomocnicze

AKTUALNOŚCI

Konferencja Fair Design

Kolejny nasz patronat i zaproszenie. Poczynając od 2015 roku Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zamierza rozpocząć organizowanie cyklu konferencji poświęconych teorii i krytyce wzornictwa, które musi dostosować się do coraz szybciej zmieniających się uwarunkowań społecznych, kulturowych, technologicznych i ekonomicznych. W naszym zamierzeniu konferencje te miałyby stać się forum umożliwiającym dyskusję wykraczającą poza zawodowe środowisko projektantów.