SPFP – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Menu pomocnicze

AKTUALNOŚCI

FAIR DESIGN 2018

MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE TEORII I KRYTYKI DESIGNU „FAIR DESIGN”

W 2015 roku Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie rozpoczął organizowanie cyklu konferencji poświęconych teorii i krytyce wzornictwa, które musi dostosować się do coraz szybciej zmieniających się uwarunkowań społecznych, kulturowych, technologicznych i ekonomicznych. W naszym zamierzeniu konferencje te mają stać się forum umożliwiającym dyskusję wykraczającą poza zawodowe środowisko projektantów.

Taka wymiana poglądów toczy się już od dłuższego czasu na świecie, co umożliwia tak teoretykom, jak praktykom projektowania lepsze zrozumienie celów, metod i strategii designu w coraz szybciej zmieniających się warunkach funkcjonowania społeczeństw. W miarę, jak wzornictwo coraz częściej postrzegane jest jako rodzaj „kultury designu“, w dyskusję tę włączają się specjaliści z innych dziedzin, jak filozofia, socjologia, ekonomia czy antropologia kultury. W Polsce jednak taka debata właściwie nie istnieje i platforma wymiany poglądów na te tematy ogranicza się do publikacji w czasopismach naukowych, zawodowych oraz popularnych tygodnikach i dziennikach. Drukowane tam teksty rzadko tylko stykają się z odmienną refleksją czy rzetelną krytyką, nie prowadzą więc ani do prawdziwej wymiany myśli, ani do kształtowania kompleksowego poglądu na stan dzisiejszego wzornictwa.

Międzynarodowe Konferencje Teorii i Krytyki Designu FAIR DESIGN mają zainicjować debatę na temat zdefiniowania bądź zastosowania istniejących już narzędzi badawczych, które posłużą do opisu i analizy zmian zachodzących we współczesnym projektowaniu. Mamy nadzieję, że tego typu spotkania będą okazją do wymiany poglądów między teoretykami z różnych dyscyplin, a praktykami wzornictwa. Od teoretyków oczekujemy opisu stanu współczesnego społeczeństwa z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych (w tym zajmujących się teorią designu), od praktyków podzielenia się refleksjami na temat ich doświadczeń w projektowaniu dla dzisiejszego nieustabilizowanego świata. Do udziału w konferencjach zapraszamy ludzi związanych zarówno z projektowaniem, jak ze sztuką, filozofią, antropologią czy ekonomią. Od wszystkich oczekujemy refleksji odnoszących się do szybko zmieniających się relacji w kulturze, polityce, społeczeństwie i, oczywiście, w designie. Referaty wygłaszane są po polsku i angielsku (tłumaczenie symultaniczne).