SPFP – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Menu pomocnicze

AKTUALNOŚCI

Arena DESIGN

Arena DESIGN to jedyne w Polsce miejsce spotkań biznesowych producentów i projektantów, a także przestrzeń prezentacji najbardziej aktualnych osiągnięć w dziedzinie designu.

10. edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 6-9 marca 2018 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Motywem przewodnim 10. edycji wydarzenia będą GENERATIONS (POKOLENIA).

W naukach społecznych terminem pokolenie określana jest grupa osób, która zwłaszcza ze względu na podobny wiek, doświadczyła jakiegoś szczególnego wydarzenia lub wydarzeń. Wyróżnianie takich pokoleń jest kwestią konwencji i z reguły daną generację wyznaczają granice wiekowe.

Znamienne jest, że poszczególne pokolenia trzymają się czasem zupełnie odmiennych wartości, mają przed sobą różne perspektywy, inne są ich wizje przyszłości i poglądy na tzw. rzeczywistość. Łatwo się o tym przekonać, jeśli spotka się ludzi, których dzieli zaledwie kilka lat.

Podczas jubileuszowej edycji arena DESIGN będziemy rozmawiać m.in. o tym, jak w świecie wzornictwa korzystać z doświadczenia i dorobku starszych oraz jak wykorzystać wizję i kreatywność młodych. Chcemy zaprosić uczestników do dyskusji o tym, jak tworzyć dla różnych generacji, jak rozpoznać potrzeby i jak budować relacje biznesowe w różnych grupach docelowych.