SPFP – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Menu pomocnicze

AKTUALNOŚCI

Zasady Designu

Stowarzyszenie objęło patronatem kolejną inicjatywę, tym razem naszych kolegów z Gdańska, zapraszamy do lektury Zasad Designu.

“Postawiliśmy sobie pytanie: jaki jest podstawowy zbiór pojęć i teorii tworzących paradygmat projektowania jako dziedziny twórczej aktywności? Naszą intencją jest rozpoznanie poglądów środowiska akademickiego na ten temat. Mamy nadzieję, że zapoczątkowana dyskusja pozwoli w efekcie na stworzenie spójnej teorii projektowania, a przynajmniej na zbudowanie siatki pojęć potrzebnych do opisania takiej teorii.”