SPFP – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Menu pomocnicze

AKTUALNOŚCI

Zmarł Profesor Jerzy Ginalski wyjątkowa postać polskiej nauki.

“Wynika z tego, że odpowiedzialnym zachowaniem może być po prostu odmówienie działania. Nie robić fikcji i nie udawać, że coś zostało dobrze zrobione.” klag.eu

Prof. dr hab. Jerzy Ginalski był wybitnym projektantem, pedagogiem i organizatorem kształcenia projektantów wzornictwa, autorem programów badawczych, członkiem wielu międzynarodowych i krajowych organizacji, m.in.: Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, Komisji Ergonomicznej PAN, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ; wielokrotnie nagrodzony licznymi odznaczeniami: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji, Srebrnym Medalem Gloria Artis.

Ostatnie pożegnanie w dniu 15 lutego 2019 roku, o godzinie 13.00 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.