SPFP – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Menu pomocnicze

AKTUALNOŚCI

Zarząd Główny SPFP uprzejmie zaprasza na doroczne Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Zarząd Główny Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych uprzejmie zaprasza na doroczne Walne Zgromadzenie.

Proponowany porządek obrad:
Rozpoczęcie obrad, zatwierdzenie porządku dziennego Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdanie prezesa SPFP z działalności Stowarzyszenia w roku 2012 i 2013.
Sprawozdanie finansowe SPFP
Informacja o planowanych kierunkach działań SPFP
Wręczenie legitymacji członkowskich
Przyjęcie nowych członków
Wnioski oraz dyskusja.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 17 maja (sobota) 2014 r. w Warszawie w pomieszczeniach Wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP przy ul Myśliwieckiej 8 (wejście od ul. Hoene Wrońskiego 1).
Rozpoczęcie obrad o godz. 11.00

Zarząd Główny zwraca się z prośbą o wpłacanie zaległych i bieżących składek
Roczna składka wynosi 200 zł.
Aktualny numer konta:

Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych, Zarząd Główny
ul. Myśliwiecka 8; 00-459 Warszawa
PKO BP SA VI oddział w W-wie
07 1020 1068 0000 1202 0073 0259

Osobom, które regularnie wpłacają składki bardzo uprzejmie dziękujemy.

Pozostajemy z szacunkiem,
Za Zarząd Główny SPFP
PREZES
Bogumiła Jung