SPFP – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Menu pomocnicze

AKTUALNOŚCI

“Za zasługi dla wynalazczości”

Przyznana przez Prezesa Rady Ministrów naszemu Stowarzyszeniu odznaka Honorowa “Za zasługi dla wynalazczości” – została odebrana podczas uroczystości w ramach sympozjum Urzędu Patentowego “OCHRONA WIZERUNKU w prawie własności intelektualnej”, które odbyło się w Warszawie, 30.05.2019