SPFP – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Menu pomocnicze

AKTUALNOŚCI

Sympozjum “Wzornictwo plus przemysł”

Szanowni Państwo

W imieniu Jej Magnificencji Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i dziekana Wydziału Wzornictwa i Architektury mam zaszczyt
zaprosić na sympozjum “Wzornictwo plus przemysł”, które odbędzie się w dniach 18-19 października 2013 roku jako wydarzenie
towarzyszące Lódź Design Festival’2013.
Sympozjum poświęcone będzie dydaktyce wzornictwa w Akademiach Sztuk Pięknych w Polsce, wymianie doświadczeń
z zakresu współpracy wydziałów projektowych z przemysłem i pracodawcami. Poruszymy również aspekt strategi rozwoju
regionalnego – w oparciu o dizajn, jego istotną rolę w promowaniu województw.
Pozostałe sesje odnoszą się do rewitalizacji przestrzeni publicznej i projektowania produktu. Wymienimy doświadczenia z zakresu
współpracy i przedstawimy wzajemne oczekiwania próbując opracować modele działania satysfakcjonujące wszystkie strony.
Prelegentami będą projektanci, dydaktycy oraz przedstawiciele firm.
Sympozjum towarzyszyć będzie trzecia już edycja wystawy Wzornictwo plus przemysł, podsumowującej dokonania studentów
Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz we współpracy z przemysłem.

17.10.2013, czwartek:
godzina 18.00 – oficjalne otwarcie Lódź Design Festival’2013
godzina 19.30 – wernisaż wystawy Wzornictwo plus przemysł’2013, Domek Ogrodnika, Park Źródliska, Łódź.

Harmonogram Sympozjum:
18.10.2013, piątek:
09.30 – 10.00 – rejestracja uczestników, powitalna kawa
10.30 – uroczyste rozpoczęcie sympozjum, powitanie uczestników, wystąpienie Prorektora ds. Nauki, Rozwoju i Pozyskiwania
Funduszy – Mariusza Włodarczyka.
11.00 – SESJA PLENARNA
panel otwierający sympozjum obejmujący tematyką zagadnienia przemysłu w regionach, rozwoju przemysłu we współpracy
z Uczelniami i rozwoju regionalnego w oparciu o potencjał projektowy.
Referaty:
11.00 – 11.30 Bogumiła Jung
11.30 – 12.00 Marek Adamczewski
12.00 – przerwa
12.30 – I SESJA – produkt
Dzięki udziałowi przedstawicieli Uczelni z kilku regionów, zaprezentuje wspólpracę z przemysłem w oparciu o różnorodne
przykłady.
Poruszone będą zagadnienia dydaktyki projektantów produktu, roli współpracy w budowaniu potencjału zawodowego
absolwentów i konkurencyjności rynkowej produktów.
Referaty:
12.30 – 13.00 Marek Liskiewicz
13.00 – 13.30 Michał Stefanowski
13.30 – 14.00 Krzysztof Chróścielewski
14.00 – 14.30 Marta Płonka
14.30 – podsumowanie I dnia obrad
15.00 – wyjazd do Uniejowa
17.00 – przyjazd do Uniejowa, zakwaterowanie
18.00 – obiad
19.30 – rekreacja w Termach Uniejowskich www.termyuniejow.pl
21.00 – uroczysta kolacja – bankiet
19.10.2013, sobota:
10.00 – śniadanie
10.30 – II SESJA – rewitalizacja zabytkowych regionów miast
10.30 – 11.00 Józef Kaczmarek
11.00 – 11.30 Narcyz Piórecki
11.30 – 12.00 Bartosz Hunger
12.00 – przerwa
12.30 – dyskusja i podsumowanie obrad
13.30 – zakończenie sympozjum
14.00 – obiad
15.00 – wyjazd do Łodzi