SPFP – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Menu pomocnicze

TOOLBOX

Kod NACE dla projektowania

Statystyczna Klasyfikacja Działalności Gospodarczych w Unii Europejskiej

(po francusku: Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne), powszechnie określana jako NACE, jest europejskim systemem klasyfikacji przemysłowej.