SPFP – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Menu pomocnicze

AKTUALNOŚCI

Program Działań na Rzecz Równego Traktowania

SPFP zostało „podmiotem wskazanym do współpracy” przy realizacji przyjętego przez Radę Ministrów 10.12.2013 roku Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016. Przygotowany w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania program jest pierwszym dokumentem rządowym poruszającym problematykę równego traktowania grup narażonych na dyskryminację. Zostały w nim wymienione konkretne działania i wskazane podmioty odpowiedzialne i współpracujące przy ich realizacji.
Elektroniczna wersja dokumentu jest dostępna na stronie Biura Pełnomocnika pod adresem: rownetraktowanie.gov.pl