SPFP – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Menu pomocnicze

AKTUALNOŚCI

Porozumienie pomiędzy SPFP a Instytutem Wzornictwa Przemysłowego

25.09.2014 w Warszawie zostało zawarte porozumienie pomiędzy SPFP a Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, przewidujące współpracę przy realizacji nowego projektu IWP “Wzornictwo-Biznes-Zysk”. SPFP będzie w miarę potrzeby konsultować treści zamieszczane na portalu www.projekt-wbz.com.pl w zakładce Wizytownik, a IWP będzie promować działalność Stowarzyszenia na tym portalu. Będzie tam m.in. prezentowany dorobek projektantów, studia projektowe i przedsiębiorcy, a także informacje dotyczące szkoleń, prawa i finansów oraz inne publikacje.