SPFP – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Menu pomocnicze

PROJEKTY

Zasady Designu

Stowarzyszenie objęło patronatem kolejną inicjatywę, tym razem naszych kolegów z Gdańska, zapraszamy do lektury Zasad Designu. “Postawiliśmy sobie pytanie: jaki jest podstawowy zbiór pojęć i teorii tworzących paradygmat projektowania jako dziedziny twórczej aktywności? Naszą intencją jest rozpoznanie poglądów środowiska akademickiego na ten temat. Mamy nadzieję, że zapoczątkowana dyskusja pozwoli w efekcie na stworzenie spójnej teorii … więcej