Jakub Marzoch ukończył Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie obecnie wykłada. Zajmuje się projektowaniem produktów w szczególności specjalistycznych produktów tekstylnych oraz sprzętu outdoorowego. Projektuje także kompleksowe rozwiązania graficzne i przestrzenne takie jak wystawy, branding oraz systemy informacji wizualnej. Realizował projekty dla Miasta Stołecznego Warszawa, Instytutu Adama Mickiewicza oraz Centrum Nauki Kopernik.

Jakub Marzoch graduated from the Faculty of Design at the Academy of Fine Arts in Warsaw, where he currently lectures. He designs products in particular textile objects and outdoor apparel and equipment. He also creates complex graphic and space solutions such as exhibitions, brandings and wayfindings. He has cooperated with the Capital City of Warsaw, the Adam Mickiewicz Institute and the Copernicus Science Center.