Projektant wzornictwa przemysłowego. Absolwent Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współpracuje głównie z przemysłem zajmującym się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Oprócz projektowaniem produktu, działa w obszarze projektowania przestrzeni, głównie wystawienniczych.

Poza projektowaniem zajmuje się dydaktyką i aktywnie działa na rzecz promowania projektowania.

maciejstefanski.pl