Weronika jest strategiem designu i współzałożycielką DESIGN PROVISION. Prowadzi projekty i szkolenia w zakresie budowania strategii, zarządzania designem, Design Thinking oraz Service Design. Realizowała projekty i szkolenia m.in. dla: ING Bank Śląski, ING DiBa, ING Chief Innovation Office, BZ WBK, Docplanner (ZnanyLekarz.pl), Narodowego Instytutu Audiowizualnego (obecnie FINA). Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w brytyjskim Design Council w Londynie, gdzie w latach 2007-2012 pracowała jako project manager w obszarze edukacji oraz wsparcia dla biznesu, sektora publicznego i biur transferu technologii.

Od 2013 roku wykłada na kursie Service Design na Uniwersytecie SWPS. Członkini Rady Programowej School of Ideas w Warszawie (w ramach Uniwersytetu SWPS).

mail: weronika@design-provision.com