Projektant, artysta, nauczyciel akademicki. W roku 1997 ukończył Wydział Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej ASP, doktorat obronił w roku 2010. Pracuje na macierzystej uczelni jako adiunkt prowadzący pracownię projektowania produktu oraz jako freelancer. Projektuje głównie sprzęt elektroniczny i urządzenia profesjonalne a wraz z Marią Górską – wystawy. Jako artysta od 1995 roku prowadzi jednoosobowy Ośrodek Badania Mediów Sztuki, w którego ramach realizuje osobliwe obiekty studyjne. Publikuje teksty na tematy wzornictwa. Członkiem SPFP jest od początku obecnego tysiąclecia, w latach 2005 – 2007 i od roku 2013 obecny jest w składzie jego Zarządu.

Prowadzi: Pracownia Projektowania Produktu 5 (PR 5)
www: o.diz.pl
email: prezes@spfp.org.pl