Projektant, artysta, nauczyciel akademicki. W roku 1997 ukończył Wydział Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej ASP, doktorat obronił w roku 2010 a w 2020 uzyskał habilitację. Pracuje na macierzystym wydziale jako Profesor Uczelni prowadzący Pracownię Projektowania Krytycznego a poza uczelnią jako projektant freelancer. Projektuje głównie sprzęt elektroniczny i urządzenia profesjonalne a wraz z Marią Górską – wystawy. Jako artysta od 1995 roku prowadzi jednoosobowy Ośrodek Badania Mediów Sztuki, w którego ramach realizuje osobliwe obiekty studyjne. Incydentalnie publikuje teksty na tematy wzornictwa. Członkiem SPFP jest od początku obecnego tysiąclecia, wielokrotnie był obecny w składzie jego zarządu, zaś w latach 2019 – 2022 pełnił funkcję prezesa.

Prowadzi: Pracownia Projektowania Produktu 5 (PR 5)
www: o.diz.pl
email: