Promujemy dobrych projektantów i dobre wzornictwo.

Lobbujemy na rzecz wzornictwa.

Doradzamy instytucjom publicznym.

Współpracujemy z uczelniami kształcącymi projektantów i z ośrodkami wspierania wzornictwa.

Organizujemy konferencje dotyczące problematyki wzornictwa.

Informujemy przedsiębiorców jak współpracować z projektantem.

Konsultujemy warunki konkursów projektowych.

Uczestniczymy w sądach konkursowych.

Wspieramy wartościowe inicjatywy na rzecz wzornictwa.

Radzimy projektantom jak prowadzić firmę.

Diagnozujemy problemy projektowe, społeczne, prawne, ustawodawcze, środowiskowe.

Publikujemy teksty o wzornictwie i dziedzinach pokrewnych.

Upowszechniamy wzorce dobrych praktyk zawodowych.

Działamy w Europie poprzez członkostwo w BEDA.

Dbamy o jakość projektów i rynek usług projektowych w Polsce.

Szanujemy dziedzictwo młodej dziedziny projektowania.

Jesteśmy otwarci na nowych członków i inicjatywy

Będziemy aktywni kolejne 50 lat.