50 lat SPFP

Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych istnieje od 1963 roku. Powstało z inicjatywy projektantów warszawskich i krakowskich. Obecnie skupia ok. 100 członków, profesjonalistów w dziedzinie projektowania z głównych ośrodków w Polsce. Jest członkiem BEDA – Bureau of European Design Associations (od 2005 r.) oraz ICSID.

50 lat jego istnienia SPFP można podzielić na trzy okresy. W latach 1963–1980 Stowarzyszenie umożliwiało polskim projektantom kontakty ze sobą i ze światem. Miało też wpływ na budowanie pozycji zawodu w ówczesnej Polsce, a pośrednio – choć w niewielkim stopniu – na kształtowanie polityki gospodarczej. Organizacja liczebnie niewielka, ale skupiająca wiodących polskich projektantów, była w świecie doceniana. Przedstawicieli SPFP kilkakrotnie wybierano do władz międzynarodowej organizacji projektantow: Andrzej Pawłowski (pierwszy prezes SPFP) i Ryszard Bojar byli wiceprzewodniczącymi ICSID i członkami jego Zarządu. Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniach istniejącej w PRL Rady Wzornictwa i mieli wpływ na jej decyzje. Drugi etap to lata osiemdziesiąte okres „wielkiej smuty” politycznej i upadku polskiej gospodarki. W tym czasie wiele organizacji zostało zlikwidowanych lub zakończyło działalność. SPFP przetrwało dzięki uporowi i organicznej pracy jego członków, a zwłaszcza ówczesnego prezesa Wojciecha Wybieralskiego.

Trzeci etap to czas po roku 1989. […] SPFP przekształciło się z elitarnej organizacji, ograniczonej terytorialnie do Krakowa i Warszawy, w ogólnopolskie stowarzyszenie reprezentujące polskich projektantów. Szóstego lipca wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia. Nowym prezesem SPFP została Bogumiła Jung.

Michał Stefanowski