Szanowni Członkowie SPFP!

Zostaliśmy przez Was wybrani, by jako Zarząd, reprezentować nasze Stowarzyszenie w działaniach na rzecz środowiska polskich projektantów wzornictwa. Dziękujemy za okazane zaufanie. Deklarujemy gotowość zajęcia się sprawami ważnymi dla rozwoju każdego z nas, jak i całej dyscypliny, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszego środowiska.

Jak Wam wiadomo, nasze Stowarzyszenie istnieje już ponad 50 lat. Przez ten czas, mimo zmieniającego się kontekstu gospodarczego i politycznego, niezmiennie reprezentowało interes szeroko pojętej grupy zawodowej projektantów wzornictwa i dziedziny projektowania wzorniczego. Patrząc tylko na ostatnie dziesięciolecie – dzięki m. in. działaniom Stowarzyszenia wzornictwo zostało niegdyś wpisane na listę tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, dzięki działaniom Stowarzyszenia możemy dziś korzystać z szerokiego strumienia unijnego wsparcia dla wzornictwa. Wolontariacka praca kolejnych ekip Zarządu zagwarantowała środowisku polskich projektantów głos w europejskim dyskursie w ramach BEDA. Jak wiele czasu, pracy i trudnych czasem rozmów kosztowało to kolegów z Zarządu ostatnich kadencji, wiedzą tylko oni. Serdecznie im za to dziękujemy!

Zmieniający się płynnie kontekst wymaga jednak, by co jakiś czas dokonać swoistego resetu, nowego spojrzenia na aktualne problemy, potrzeby, oczekiwania. W ostatnich latach, potrzeba ta coraz silniej wyczuwalna stała się w naszym, projektowym środowisku. Coraz częściej padają pytania o intensywność, charakter a nawet o sens działań Stowarzyszenia. Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, za pierwszy cel w nadchodzącej kadencji uznaliśmy więc dokonanie swoistej diagnozy oczekiwań i potrzeb członków, by razem zdefiniować nowe priorytety działań. Niniejszy list prosimy więc traktować jako zaproszenie do wspólnej pracy i zapowiedź serii pytań, które w najbliższym czasie, w różnej formie będziemy do Was kierować.

Pamiętajmy, że zgodnie ze Statutem SPFP, cele i kierunki działania Zarządu określa Walne Zgromadzenie CZŁONKÓW. Zarząd stanowi jedynie rodzaj władzy wykonawczej.
To Wy jesteście Stowarzyszeniem!

Z wyrazami serdecznego zaproszenia do kontaktu i wspólnych działań,